FID 238
RF1_ 7087
HUC 10130205
PNAME CHANTA PETA CR