FID 217
RF1_ 7111
HUC 10130206
PNAME CHANTA PETA CR