FID 212
RF1_ 7106
HUC 10130206
PNAME CHANTA PETA CR