FID 211
RF1_ 7105
HUC 10130206
PNAME CHANTA PETA CR